NLP (NEURO LİNGUİSTİC PROGRAMMİNG) Master Practitioner Programı

NLP Koçluğu Programındaki tekniklerin daha üst boyutlardaki modellerini öğrenip öğrenip NLP tekniklerini uygulayabilecek yeterliliğe sahip bir MASTER olabilirsiniz. Bilinçaltı değişim gücünü kullanarak, iletebilecek ve ilerletebileceksiniz. 

Ders içeriği: Eğitimde 16 bölümlük video ders kaydı bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman diliminde izleyin. 
Eğitim video kayıtlarını tamamladığınızda ZOOM üzerinden yayınlanacak online yayında eğitimle ilgili her türlü bölümden ayrılabileceksiniz. 
Eğitimler tamamlandığında uluslararası geçerli “INLPTA” düzeni NLP MASTER PRACTITIONER sertifikasına sahip olacaksınız.

Katılım koşulları: NLP Koçluğu eğitimini tamamlayarak NLP Master olmak isteyen kişiler katılabilir.

Kayıt Türü:

NLP YÜKSEK LİSANS UYGULAMACI PROGRAMI KESİTLERİ

 • Kişilerin Meta Programları
 • Aynılıkçı / Farklılıkçı Davranış Kalıpları
 • Proaktif / Reaktif Davranış Kalıpları
 • İlerlemeci / Kaçınmacı Davranış Kalıpları
 • Büyük resim / Küçük resim Davranış Kalıbı
 • İkna Stratejileri Davranış Kalıpları (kim ne soyut / somut)
 • İnançlar / Değerler Davranış Kalıpları
 • İçsel Referanslı / Dışsal Referanslı Davranış Kalıpları
 • Hedefler / Stratejiler
 • Hedef Belirleme Stratejileri
 • Hedef Mektubu
 • Göbek Güç Merkezi Tekniği
 • Ayakta Eşleşme Tekniği
 • Ses Tonu Kullanımı / Soru? Normal? Emir?
 • Dokunsal Fobi Tekniği
 • İstenmeyen Çapa Kayıt Silimi
 • Kalibi Kırın
 • Kişilerin Ruh Halini Düzenlemek
 • Kayan Çapalar
 • Sürekli Swish Kalıbı
 • Dilde Yeniden Çerçevelemek
 • Walt Disney Tekniği
 • Bilinçaltı Özür Tekniği
 • Pırlanta Tekniği
 • Çift İndüksiyon ile Derinleşme Tekniği
 • Kelimelerin gücüyle “AGSİ” Hareket Sistemine Kodlama
 • İnanç değişim oranı
 • Güç Kazandıracak İnanç Kalibi
 • Karar Verme Tekniği
 • META Aynalama
 • Duygu Boşaltım Tekniği
 • Yalan Makinası Yaratma Tekniği
 • Zaman Çizgilerinin Tespit Edilmesi
 • Zaman Çizgisinde Kendine Güven
 • Zaman Çizgisinde Kızgınlıkların Silinmesi
 • Odaklanma Yaratma Tekniği
 • SAS Soruları?
 • Özgüvenle Bütünleşme Tekniği
 • Bağımlılıktan Kurtulma Kalibi
 • Kızgınlık // Öfke // Stresi Tersine Çevirme Tekniği
 • Trans – Derinleşme – Değişim
 • Kendini ve Başkalarını Transa Alma Teknik Uygulamaları
 • Açık Çerçeve

NLP YÜKSEK LİSANS UYGULAMA PROGRAMI
NLP Uzmanı adayları için;
NLP teknik kaydının yeterli hale getirilmesi için;
Düşünce, duygu ve davranış süreci değişim ve gelişim yaşamak isteyenler için;
Yaşam amacını sağlamak ve kendi içinde silmek için;
Şimdi NLP MASTER UYGULAYICI PROGRAMI

NLP Lideri Mustafa KILINÇ'IN sunduğu “Uzman Uygulayıcı” programı, tıbbi tavsiye, teşhis ve tedavi hizmetleriz ve uygulamaz... Tıbbi sağlık sorunlarınız için tedavi, meslek gruplarıyla olan doktorlarla birlikte kesmez….

“Üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olduğum NLPDAP'IN değişimi gücünü çok seviyorum.”
Mustafa KILINÇ