MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. Taraflar
SATICI/HİZMET SAĞLAYICI 
Adı: NLPDAP DUYUSAL ALGI PROGRAMLAMA MERKEZİ LTD.ŞTİ

        NLPDAP UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI
Adresi: Tunus Caddesi No:85/7 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA
Telefon: 90 312 428 89 89
E-Posta:
Web Adresi:

ALICI / ÜCRETLİ ÜYE 
Adı/Soyadı/Ünvanı: .................... 
ALICI TC Kimlik No:.................... 
ALICI Adresi:.................... 
ALICI Telefon: .................... 
E-Posta: ....................
MADDE 2 : Tanımlar
2.1 SİTE:
Üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve / veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SATICI’ya ait www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  Alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adları ile koordineli olduğu / olacağı tüm web bağlantılarını ifade eder.

2.2 SATICI / HİZMET SAĞLAYICI: NLPDAP Duyusal Algı Programlama Merkezi tic. Ltd.şti ticaret ünvanı ile faaliyet gösteren “NLPDAP UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ” bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları yardımıyla sunduğu mal ve / veya gelişim, eğitim, dönüşüm, farkındalık hizmetlerinin satımını SATICIYA (kendisine) ya da uygun gördüğü internet sitelerinin aracılığı ile mobil ortamlarda ve / veya telefon görüşmeleriyle, e mail, watsap vb. yapan tüzel kişidir.

2.3 ÜCRETLİ ÜYE / ALICI: İş bu NLP DAP Duyusal Algı Programlama Merkezi (NLPDAP Uzaktan Eğitim Programları Merkezi)  sözleşmesindeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek SATICIYA ait sitedeki hizmetlerden mal / üründen bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (satıcı’ya ya da uygun gördüğü web siteleri / yayınlarına ait mobil ortamlar, internet siteleri veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve / veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

2.4 UZAKTAN EĞİTİM / ONLINE KURS: SATICI’ya ya da uygun gördüğü teknik alt yapılara ait ortamlarda doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve / veya temsilde işaret, ses ve / veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla farklı zamanlı yayın için kaydedilen / kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların “ALICI” tarafından kullanılmasını ifade eder.

2.5 FARKLI ZAMANLI YAYIN: Satıcıya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın satıcıya ya da uygun gördüğü web sitesine ait üye kodu, şifre ile giriş yaparak farklı zamanlı yayın ile elektronik ortamda kullanılmasına olanak tanınan uzaktan eğitim (onlıne) program (kurs) içeriğidir.

MADDE 3: KONU

3.1: İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın ve SATICI’ya ait www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com         ve / veya başka domain adres veya adreslerinden elektronik ortamda ya da telefon ile siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün / hizmetin satışı ve sunumu ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2: ALICI, SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri satışa konu mal / hizmet / ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları vs. satışa konu mal / ürün / hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiği bu ön bilgileri elektronik ortamda ya da telefonda teyit ettiğini ve sonrasında mal / hizmet / ürün sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3.3: NLPDAP Duyusal Algı Programlama merkezinin NLPDAP uzaktan eğitim programları kapsamındaki www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  ya da uygun gördüğü web sitelerinde sunulan tüm hizmet, seminer ve program içeriklerinin;

Tıbbi teşhis, tedavi ve öneri içermediğini. Tıbbi sorunların çözümüne yönelik olmadığını.. ALICI olarak bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4: www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  sitesinde yer alan ön açıklamalar, site kullanım sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÖDEME BİLGİLERİ

4.1: Elektronik ortamda ya da telefon ile alınan hizmet / hizmetlerin ürün / ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, özellikleri, marka modeli, konusu, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan / onaylayan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2: SATICI ALICI’ya üyelik sözleşmesini onayladığı tarihten itibaren “Hizmet / Ürün / Eğitim / Seminer / Program içeriğine ulaşmasını sağlayacak gerekli şifreyi verir. Bu şifre ALICI tarafından “30” (otuzgün) kullanılabilir. Her türlü şifre dağılımı, kopyalama ve ikinci-üçüncü şahıslara dağılımı, sosyal medya, TV, yazılı basın organlarında paylaşılamaz. ALICI aldığı ürün ve hizmeti sadece kendisinin kullanacağını kabul beyan ve peşinen taahhüt eder. ALICI SATICI’dan aldığı ürün / hizmet / eğitim başkalarına verme davranışında bulunursa aldığı ürün ve hizmet bedelinin “30” (otuzkatı) cezai bedeli ödemeyi kabul eder. Bu konuda satıcının yerleşim yerindeki icra mahkemeleri yetkilidir. SATICI, ALICI’ya vermiş olduğu kullanım şifresini istisnai durumlar hariç “30” (otuzgün) sonra kapatacaktır. Özel nedenlerden dolayı şifre iptal ve kullanım durdurulmasına SATICI karar verir. Bu uygulama sorumluluğunu ALICI kabul ve beyan eder.

4.3: Alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, SATICI hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe girmesini 15 (onbeşgün) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafında zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Böyle bir iptal sebebiyle SATICI’nın oluşacak zararlarının tazmini hakkı saklıdır.

ALINAN ÜRÜN YA DA HİZMET BİLGİLERİ

Hizmet / Ürün bilgisi: Uzaktan Eğitim Video / Kitap / PDF

Satın alınan eğitim / hizmet programı:

Program Eğitim kullanım süresi:

Telefon numarası:

ALICI T.C Kimlik numarası:

Toplam satış bedeli:

Ödeme şekli:        Nakit      Kredi Kartı    Havale    EFT

MADDE 5. Ücretli Üye/ALICI Olma Şartları
5.1. - İşbu sözleşme uyarınca www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com’a  ücretli üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten ya da telefonda bildirdikten sonra, online eğitim programı veya program türüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek ücretli üyelik bedelini ödemeyi kabul ederler ve ücretli üye olmaya hak kazanırlar. Ücretli üye/ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. - Ücretli üye/ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten ücretli üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, ücretli üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik Sartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6. Satın Alma ve Ödeme Prosedürü
6.1.- ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra , Kredi Kartı İle Satış, Banka Havale / EFT İle Satış ve Banka Havale / EFT ile Taksitli Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.
6.2.- Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.
6.3. Banka Havalesi ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve hizmete ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.
6.4 Banka Havalesi ile Taksitli Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve hizmete ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ve ödeme yapması ile satış işlemi gerçekleşir.
6.5. SATICI, ALICI’dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ALICI’ya sunarsa, ödeme SATICI’nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.
6.6. SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI’ya hizmet veya ürün bedeli olarak belirtilen ücretler SATICI’ya ait web sitesinde duyurulan para birimi (Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro) ile ödenecektir. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
6.7. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vb.) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için SATICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kisi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kisi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kisi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3. kisi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 : ALICI’nın Hakları Ve Yükümlülükleri
7.1.
- ALICI, siteye üye olduktan sonra, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda ya da telefon ile gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. - İşbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen satın alma yöntemlerinden birini kabul eden taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.3. ALICI, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.
7.4. - ALICI, SATICI’nın ön bilgilendirme metninde ve üyelik sözleşmesinde yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde siparişini iptal edemez. Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek zorundadır.
7.5. ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.
7.6. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.


MADDE 8. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
8.1.
SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
8.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.
8.3. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.
8.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
8.5. SATICI, Sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.
8.6. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.
8.7. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazmini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.
8.8. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.
8.9. Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin 8.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 9. Cayma Hakkı
9.1 Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıda belirtilen mallar veya hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, söz konusu bir mal ise ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esaslarına göre “Ayıplı Mal” tanımına uymayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş ürünlerin değişimi ve iadesi yapılmaz.
Her türlü yazılım, video ve programlar,
DVD,VCD,CD, kaset ve bunun gibi medyalar,
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri,
Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri, seminer, kurs vb. eğitim sonrasında verilen bilgiler geri alınamayacağı için iade edilemez, ücret iadesi yapılmaz,
Kapora bedeli ücret iadesi yapılmaz.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir,
Eğitimin gerçekleştiği platform üzerinde oluşacak teknik sorunlar cayma hakkına sebep gösterilemez. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda da cayma hakkı kullanılamaz. Uzaktan eğitim ve programların video çekim alanları, içeriği ve sunulan konular ile ilgili uzmanın takdirine bağlı olarak hazırlanıp sunulduğundan cayma hakkı kullanılamaz.


9.2 Taşıma Sırasında Hasar Görmüş Ürünler
Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. Ürünün iadesi ancak varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları; ambalajları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte geri gönderildiğinde alınmaktadır.

MADDE 10 : Gizlilik
10.1 SATICI, kullanıcıların www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. 

10.2 SATICI, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. SATICI, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir. 

10.3 SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

10.4 SATICI, kullanıcılara ve kullanıcıları www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.  SATICI, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediğini www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. SATICI değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.nlpdap.com.tr ve www.nlpdap.com  sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 


MADDE 11. Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. Yürürlük
SATICI’nın sunduğu, ‘.................... - ....................’ içerik hizmetlerinden faydalanmak için iş bu sözleşmeyi onaylamak isteyen ALICI arasında sözleşmenin altında yer alan " Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylandığı tarih :